OHLÁŠKY

ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH NENÍ OD 26. 4. 2021 POČETNĚ OMEZENA. DODRŽUJTE HYGIENICKÁ PRAVIDLA (ROZESTUPY 2 M, DESINFEKCE RUKOU)