AKTUALITYsobota 11. května 2019

Momentky ze mše svaté a žehnání  obnovené kapličky Panny Marie, Královny Krušných hor, s J.E. Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým

(foto Irena a Vladislav Wittmannovi)pátek 10. května 2019

Velký zvon se na několik týdnů odmlčí

Děkanství navštívil pan Mgr. Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog. Mimo jiné se seznámil se stavem zvonů v Městské věži, které od adventu svolávají k nedělním bohoslužbám. Potvrdil, že velký zvon skutečně pochází z 15. století. Bohu žel zjistil také, že tento zvon má problém se zavěšením a nebude proto používán až do kontroly a opravy, kterou provede mistr zvonař. Doufáme, že se tak stane v průběhu několika málo příštích týdnů. Do té doby bude zvát k nedělní mši svaté pouze osamocený zvon menší.


středa 8. května 2019

A.R.D. Miroslav Dvouletý požehnal v Otvicích zrekonstruovaný pomník obětem světových válek.


SOBOTA 4. KVĚTNA 2019 POUTNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE KVĚTNOV

Momentky z krásné poutní bohoslužby. Panna Maria si pro poutníky připravila překvapení v podobě sněhové přeháňky. Poutníci ji přijali s pokorou, neboť, jak uvedl J.M. Grzegorz, máme se za co kát...

Fotografie pořídili A.R.D. Dvouletý a pan Wittmann.


25. dubna 2019 - poutní kostel Navštívení Panny Marie na Květnově

Od 10 hodin (po Mši svaté) úklid na Květnově před první jarní poutí. Každá ruka byla vítána, nakonec těch rukou bylo sotva tucet, které převzaly namísto náčiní liturgického náčiní čistící a uklízecí...

Bůh jim to odplať!


VELIKONOČNÍ VIGILIE V DĚKANSKÉM KOSTELE SV. JILJÍ  V JIRKOVĚ

SOBOTA 20. DUBNA 2019

Při nejpůsobivější bohoslužbě liturgického roku - Velikonoční vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, kterou celebroval pan děkan, byly mimo tradičních obřadů žehnání ohně, Velikonoční svíce a vody také pokřtěny tři katechumenky a narodily se tak do nového života s Kristem.

Ať jim Trojjediný Bůh stále žehná a Panna Maria provází!