Dění ve farnosti


FARNÍ DEN V JIRKOVĚ - OSLAVA NAROZENIN P. MIROSLAVA

V neděli 18. srpna po mši svaté se konal farní den, tradičně spojený s oslavou narozenin P. Miroslava. Již samotná mše svatá byla trochu jiná, než obvykle. Nejprve před ní vyzváněly oba zvony na městské věži. V sakristii se sešel neobvykle vysoký počet ministrantů a mši svatou koncelebroval a kázal stále ještě novokněz P. Václav Sládek, O.Cr., křížovník původem z Chomutova (po otci dokonce přímo z Jirkova). Končí své kaplanské působení v Boru u Tachova a odchází posílit křížovnickou rodinu do Vídně. Před požehnáním se tak sešlo nejen blahopřání a předání dárků P. Miroslavovi, ale došlo i na malé loučení s P. Václavem a poděkování s. Zdislavě, kterou čeká významné životní jubileum v září. Květin a darů byly tedy hromady a za všechny tři "oslavence" jsme děkovali Pánu Bohu. Snad jen ten potlesk a povyk si někteří věřící mohli v kostele odpustit, i když i to jistě bylo z lásky k "oslavencům".

Po mši svaté byla hostina na farní zahradě, kterou jako vždy úžasně připravila sestra Imelda a místní ženy. Zahájena byla modlitbou Anděl Páně a trvala až do pozdních odpoledních hodin. Účast byla hojná a milá, o hudbu se tradičně postaral pan Metlička a jeho heligonka.

Tak ať všem "oslavencům" Bůh žehná!

(text JDT, foto J. Adámek a V. Sládek)


PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2019

O Slavnosti Nejsvětější Trojice 16. června prožila naše farnost velkou událost - první svaté přijímání. Sedm dětí - prvokomunikantů - po pečlivé přípravě v hodinách náboženství přijalo poprvé Tělo Páně. Katolická církev dbá o to, aby prvokomunikanti byli na tento akt patřičně připraveni a aby byli ve věku, kdy jsou již schopni rozpoznat nezměrnou velikost tajemství eucharistie. Prima Communio je velikou slavností nejen pro děti a jejich rodiny, ale také pro farnost a celou Církev. Přejme jim, ať si tento okamžik zachovají ve svých srdcích a k svatému přijímání přistupují co nejčastěji. Ať jim Bůh žehná.

Benedicamus Dominoi! Deo gratias.