AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH JIŽ NENÍ OD 26. 4. 2021 OMEZENA CO DO POČTU VĚŘÍCÍCH. PLATÍ NADÁLE JEN ZACHOVÁVÁNÍ ROZESTUPŮ 2M A PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL.


SBÍRKA NA JIRKOVSKÉ VARHANY

Varhany v děkanském kostele sv. Jiljí vyžadují akutně revizi a opravu, spíše však kompletní výměnu pneumatických rozvodů a některých vzdušnic. Odhadovaná cena se pohybuje kolem 1 milionu CZK. Co největší část těchto potřebných prostředků se snažíme získat sbírkou mezi farníky, ale i mezi našimi přáteli a příznivci. S ohledem na celkovou potřebnou sumu je jisté, že sbírka bude trvat delší čas a je proto možné přispívat i průběžně. O aktuálním stavu sbírky Vás budeme informovat zde.
I PŘES URČITÉ KOMPLIKACE S EPIDEMIOLOGICKÝMI OPATŘENÍMI V UPLYNULÉM OBDOBÍ DOSÁHL STAV SBÍRKOVÉHO KONTA NA POČÁTKU SRPNA 2021 ČÁSTKY BEZMÁLA 200.000,- CZK. DĚKUJEME A AŤ VŠEM DÁRCŮM BŮH POŽEHNÁ! 

Přispívat můžete několika způsoby:

1) do kostelních kasiček

2) každou 3. neděli v měsíci při mešní sbírce

3) na účet děkanství, který je veden u České spořitelny. Název účtu je ŘKF-děkanství Jirkov, číslo účtu 0941528309/0800, variabilní symbol 444 (na vyžádání je u významnějších darů možné vystavit potvrzení pro finanční úřad, případně zaznamenat dárce do seznamu dobrodinců našich varhan)

Za Vaše příspěvky upřímně děkujeme. M. Dvouletý, děkan