SBÍRKA NA JIRKOVSKÉ VARHANY

Varhany v děkanském kostele sv. Jiljí vyžadují akutně revizi a opravu, spíše však kompletní výměnu pneumatických rozvodů a některých vzdušnic. Odhadovaná cena se pohybuje kolem 1 milionu CZK. Co největší část těchto potřebných prostředků se snažíme získat sbírkou mezi farníky, ale i mezi našimi přáteli a příznivci. S ohledem na celkovou potřebnou sumu je jisté, že sbírka bude trvat delší čas a je proto možné přispívat i průběžně. O aktuálním stavu sbírky Vás budeme informovat zde.
STAV SBÍRKOVÉHO KONTA NA KONCI SRPNA 2022 PŘESÁHL ČÁSTKU 400.000,- CZK. DĚKUJEME A AŤ VŠEM DÁRCŮM BŮH POŽEHNÁ! 

Přispívat můžete několika způsoby:

1) do kostelních kasiček

2) každou 3. neděli v měsíci při mešní sbírce

3) na účet děkanství, který je veden u České spořitelny. Název účtu je ŘKF-děkanství Jirkov, číslo účtu 0941528309/0800, variabilní symbol 444 (na vyžádání je u významnějších darů možné vystavit potvrzení pro finanční úřad, případně zaznamenat dárce do seznamu dobrodinců našich varhan)

Za Vaše příspěvky upřímně děkujeme. M. Dvouletý, děkan

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky